امروز
سه شنبه - ۲۳ مهر - ۱۳۹۸
ساعت :
چهارشنبه, 15 فروردين 1397 14:42

هیأت رئیسه

هیأت رئیسه فنی مهندسی مرکب از رئیس و معاونان ، وظایف و اختیارات زیر را عهده‌دار می‌باشد: فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع، کمک به خوداتکایی فنی مهندسی و واحدهای وابسته، پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی متعلق به اعضای هیأت علمی، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی، بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی فنی مهندسی، و طرح‌ها و برنامه‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار هیأت امنا از طریق رئیس فنی مهندسی، بررسی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای فنی مهندسی و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها.

 

رئیس هیات رئیسه :

جناب آقای دکتر مهدی مجاهدی : رئیس هیأت رئیسه و رئیس فنی و مهندسی گلپایگان

اعضای محترم هیأت رئیسه فنی و مهندسی گلپایگان

جناب آقای دکتر امیر حسین میثمی : معاون اداری و مالی فنی و مهندسی

جناب آقای دکتر احسان آزاد فارسانی : معاون امور آموزشی فنی مهندسی

جناب آقای دکتر احسان آزاد فارسانی : معاون امور پژوهشی فنی مهندسی

جناب آقای دکتر احسان آزاد فارسانی : معاون امور دانشجویی فنی مهندسی

© 1396 - کلیه حقوق، متعلق به دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان می‌باشد.